CHẾ TẠO THIẾT BỊ BỒN CHỨA, ĐƯỜNG ỐNG - NHÀ MÁY ĐƯỜNG AN KHÊ

Công ty Cổ phần cơ khí và lắp máy Đại Hãn vừa hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ thiết bị hạng mục chế tọa thiết bị đường ống, bồn chứa - Nhà máy đường An Khê.

Bình tách hơi cho hệ thống F.F.EVP Ø3100x10.002

Thùng ngưng nước Ø1500x2300

Chế tạo đường ống Ø1500

Sơn hoàn thiện đường ống.

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi