Gia công chế tạo ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung

Gia công chế tạo  ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung Gia công chế tạo  ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung Gia công chế tạo  ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung Gia công chế tạo  ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung

Khách hàng: Nhà máy thủy điện Za Hung

Tên dự án: Gia công chế tạo ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung

Địa chỉ:

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Gia công chế tạo  ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện Za hung

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi