Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Nhà máy thủy điện Krông H'năng Nhà máy thủy điện Krông H'năng Nhà máy thủy điện Krông H'năng Nhà máy thủy điện Krông H'năng Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Khách hàng: Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Tên dự án: Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Địa chỉ: Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:12/04/2014

Ngày hoàn thành:12/05/2016

Nhà máy thủy điện Krông H'năng

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi