CHẾ TẠO THIẾT BỊ BUỒNG XOẮN, ỐNG KHUỶU - CÔNG TÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 5

CHẾ TẠO THIẾT BỊ BUỒNG XOẮN, ỐNG KHUỶU - CÔNG TÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 5 CHẾ TẠO THIẾT BỊ BUỒNG XOẮN, ỐNG KHUỶU - CÔNG TÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 5 CHẾ TẠO THIẾT BỊ BUỒNG XOẮN, ỐNG KHUỶU - CÔNG TÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 5 CHẾ TẠO THIẾT BỊ BUỒNG XOẮN, ỐNG KHUỶU - CÔNG TÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 5

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đức Thành – Gia Lai

Tên dự án: CHẾ TẠO THIẾT BỊ BUỒNG XOẮN, ỐNG KHUỶU - CÔNG TÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK PSI 5

Địa chỉ: xã Đak Psi, huyện Đak Hà, tỉnh Kon Tum

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công: 2010

Ngày hoàn thành: 2011

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi