Công trình thủy điện Đa Dâng 3.

Công trình thủy điện Đa Dâng 3. Công trình thủy điện Đa Dâng 3. Công trình thủy điện Đa Dâng 3. Công trình thủy điện Đa Dâng 3. Công trình thủy điện Đa Dâng 3. Công trình thủy điện Đa Dâng 3. Công trình thủy điện Đa Dâng 3.

Khách hàng: Công ty Cổ phần thủy điện Đa Dâng 3.

Tên dự án: Công trình thủy điện Đa Dâng 3.

Địa chỉ: huyện Đức Trọng & Hà Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:02/7/2015

Ngày hoàn thành:30/10/2016

Gói thầu : Thiết kế chế tạo, gia công, vận chuyển, lắp đặt thiết bị Cơ khí thủy công và thiết bị nâng.

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi