Công trình thủy điện Sông Lô 2.

Công trình thủy điện Sông Lô 2. Công trình thủy điện Sông Lô 2. Công trình thủy điện Sông Lô 2. Công trình thủy điện Sông Lô 2. Công trình thủy điện Sông Lô 2. Công trình thủy điện Sông Lô 2.

Khách hàng: Công ty TNHH Thanh Bình

Tên dự án: Công trình thủy điện Sông Lô 2.

Địa chỉ: Huyện Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang.

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:28/10/2015

Ngày hoàn thành:20/12/2017

Hạng mục : Thiết kế, chế tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công .

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi