Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ.

Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ. Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ.

Khách hàng: Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Định.

Tên dự án: Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Thủy điện Ken Lút Hạ.

Địa chỉ: Huyện VĨnh Thạnh - Bình ĐỊnh.

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:04/01/2016

Ngày hoàn thành:04/12/2016

Gói thầu Chế tạo, lắp đặt Đường ống áp lực - Công trình thủy điện Ken Lút Hạ do Công ty Cổ phần Cơ khí & lắp máy Đại Hãn thi công có khối lượng hơn 550 tấn, dài 1.700 m.

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi