Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê.

Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê. Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê.

Khách hàng: Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Tên dự án: Chế tạo 2.400 tấn kết cấu thép - Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê.

Địa chỉ: Thị xã An Khê, Gia Lai

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:05/2016

Ngày hoàn thành:08/2016

Hạng mục Chế tạo, thi công, lắp đặt Kết cấu thép gian Turbin, Thiết bị nhà bã nằm trong Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê - Thuộc công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi