Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê.

Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê. Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê.

Khách hàng: Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Tên dự án: Chế tạo ống khói - Nhà máy đường An Khê.

Địa chỉ: Thị xã An Khê - Gia Lai.

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:04/2016

Ngày hoàn thành:09/2016

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi