Công trình thủy điện Đăk Pring

Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring Công trình thủy điện Đăk Pring

Khách hàng: Công ty lưới điện cao thế Miền Trung

Tên dự án: Công trình thủy điện Đăk Pring

Địa chỉ: Huyện Nam Giang - Quảng Nam

Trạng thái: Đang Xây dựng

Ngày khởi công:10/2015

Ngày hoàn thành:4/2016

Thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và thiết bị nâng.

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi