Cầu trục Băng tải cào 40T - Nhà máy đường An Khê.

Cầu trục Băng tải cào 40T - Nhà máy đường An Khê. Cầu trục Băng tải cào 40T - Nhà máy đường An Khê. Cầu trục Băng tải cào 40T - Nhà máy đường An Khê. Cầu trục Băng tải cào 40T - Nhà máy đường An Khê.

Khách hàng: Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi.

Tên dự án: Cầu trục Băng tải cào 40T - Nhà máy đường An Khê.

Địa chỉ: Thị xã An Khê - Gia Lai.

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:02/4/2013

Ngày hoàn thành:25/12/2013

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi