Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên.

Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên. Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên. Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên. Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên. Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên.

Khách hàng: Công ty Samsung Điện tử Việt Nam Thái Nguyên - SEVT

Tên dự án: Nhà máy Sam Sung Thái Nguyên.

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Yên Bình 1, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:04/7/2015

Ngày hoàn thành:05/10/2015

Hạng mục : Chế tạo, lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ và thiết bị xử lý nước thải.

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi