Nhà máy đóng tàu Sông Thu

Nhà máy đóng tàu Sông Thu Nhà máy đóng tàu Sông Thu Nhà máy đóng tàu Sông Thu Nhà máy đóng tàu Sông Thu Nhà máy đóng tàu Sông Thu Nhà máy đóng tàu Sông Thu Nhà máy đóng tàu Sông Thu

Khách hàng: Tổng Công ty Sông Thu

Tên dự án: Nhà máy đóng tàu Sông Thu

Địa chỉ: 96 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Xây dựng nhà máy đóng tàu Sông Thu

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi