Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec

Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec

Khách hàng: DOOSAN DE MACATEC

Tên dự án: Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec

Địa chỉ:

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Lắp dựng kết cấu thép khung nhà tại Doosan Macatec

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi