Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3

Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3 Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3 Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3 Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3

Khách hàng: Nhà máy thủy điện 3

Tên dự án: Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3

Địa chỉ:

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Gia công lắp đặt thiết bị ống xả sau tuabin nhà máy thủy điện 3

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi