Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất

Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất

Khách hàng: Tỉnh Quảng Ngãi

Tên dự án: Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất

Địa chỉ:

Trạng thái: Đã hoàn thành

Ngày khởi công:

Ngày hoàn thành:

Gia công và lắp đặt thiết bị nâng hạ khu kinh tế Dung Quất

Đối tác tin cậy

Video về chúng tôi